اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39439/مترجم-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-جهانی-شدن-فرهنگ-رضوی-که-همان-فرهنگ-ناب-شیعی&text=مترجم برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: جهانی شدن فرهنگ رضوی که همان فرهنگ ناب شیعی است، در گرو توجه به مقوله ترجمه است

اشتراک گذاری