اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39448/نویسنده-فعّال-ادبیات-کودک-و-نوجوان-و-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-باید-به&text=نویسنده فعّال ادبیات کودک و نوجوان و برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: باید به نویسنده‌های با استعداد، امّا گم‌نام، توجه شود

اشتراک گذاری