اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39449/عضو-هیئت-علمی-دانشگاه-تهران-و-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-جشنواره-انتخاب-کتاب&text=عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به رشد و ارتقای ادبیات و فرهنگ شیعی می‌انجامد

اشتراک گذاری