اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39450/پژوهشگر-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-به-دنبال-ارائه-الگویی-موفّق-از-مناظره-بودم&text=پژوهشگر برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: به دنبال ارائه الگویی موفّق از مناظره بودم

اشتراک گذاری