اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39452/دبیر-جشنواره-بین‌المللی-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-خبر-داد-کتاب‌-های-الکترونیکی-به-جشنواره-بین&text=دبیر جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی خبر داد: کتاب‌ های الکترونیکی به جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی راه می‌ یابند

اشتراک گذاری