اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39453/دکتراسماعیل-آذر-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی،-عامل-نشر-افکار-شیعی-است&text=دکتراسماعیل آذر: جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی، عامل نشر افکار شیعی است

اشتراک گذاری