اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39455/رئیس-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-خبر-داد-نگه-داری-290-اثرخطی-و-چاپ-سنگی-با-موضوع-حضرت-رضا-ع&text=رئیس جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی خبر داد: نگه داری 290 اثرخطی و چاپ سنگی با موضوع حضرت رضا (ع) در گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری