اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39456/سعید-بیابانکی،-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-در-محور-«شعر»-شعر-رضوی،-شاخه-بزرگی&text=سعید بیابانکی، برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در محور «شعر»: شعر رضوی، شاخه بزرگی از شعر فارسی است

اشتراک گذاری