اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39505/مصاحبه-با-جناب-آقای-علی-فردوسی&text=مصاحبه با جناب آقای علی فردوسی

اشتراک گذاری