اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39506/مهلت-ارسال-آثار-به-هفتمین-جشنوارة-بین‌المللی-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-تا-10مردادماه-سال-جاری&text=مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنوارة بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی تا 10مردادماه سال جاری تمدید شد

اشتراک گذاری