اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39509/در-راستای-مشارکت-و-حضورآثار-برتر-حوزه-فرهنگ-رضوی،-فراخوان-جشنواره-بین‌المللی-انتخاب-کتاب-سال&text=در راستای مشارکت و حضورآثار برتر حوزه فرهنگ رضوی، فراخوان جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی، به 840 موسسه بزرگ علمی ، پژوهشی و انتشاراتی اسلامی سراسرجهان ارسال شد

اشتراک گذاری