اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39514/افسانه-موسوی-گرمارودی-که-حائز-رتبه-دوم-در-بخش-کتاب-کودک-و-نوجوان-در-هفتمین-جشنواره-کتاب-سال&text=افسانه موسوی گرمارودی که حائز رتبه دوم در بخش کتاب کودک و نوجوان در هفتمین جشنواره کتاب سال رضوی شده است،کارشناس زبان و ادبیات فارسی و سردبیر مجله رشد نوآموز می باشد که سال‌ها در زمینه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت داشته و تاکنون بیش از30 اثر در این زمینه م

اشتراک گذاری