اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39519/نویسندة-برگزیدة-هفتمین-جشنوارة-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-در-بخش-سیره-و-تاریخ-رضوی-بخش-خاندان-با&text=نویسندة برگزیدة هفتمین جشنوارة انتخاب کتاب سال رضوی در بخش سیره و تاریخ رضوی ( بخش خاندان ) با اشاره به برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های گوناگون پیرامون امام رضا علیه‌السلام در سراسر کشور، بهترین شیوه نشر فرهنگ رضوی و گسترش این جشنواره‌ها را ارتباط زنجیره‌ا

اشتراک گذاری