اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/literature/fa/47186/ویژگی‌‌های-مهم-زبانی-کلیله-و-دمنه&text=ویژگی‌‌های مهم زبانی کلیله و دمنه

اشتراک گذاری