اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/research/fa/137995/برگزاری-جشنواره-تالیفات-علمی-برتر-علوم-انسانی-و-اسلامی-جایزه-ویژه-علامه-مجلسی&text=برگزاری جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی و اسلامی - جایزه ویژه علامه مجلسی

اشتراک گذاری