اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/vaziri/fa/136900/وجود-۱۰۰-نسخه-نفیس-رضوی-در-کتابخانه-وزیری-یزد&text=وجود ۱۰۰ نسخه نفیس رضوی در کتابخانه وزیری یزد

اشتراک گذاری