اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/vaziri/fa/170006/اهدای-20-نسخه-نفیس-خاندان-مرحوم-غلامرضا-دبیران-به-کتابخانه-وزیری-یزد&text=اهدای 20 نسخه نفیس خاندان مرحوم غلامرضا دبیران به کتابخانه وزیری یزد

اشتراک گذاری