اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/vaziri/fa/171105/اهدای-2000-سند-ارزشمند-به-کتابخانه-و-موزه-وزیری-یزد&text=اهدای 2000 سند ارزشمند به کتابخانه و موزه وزیری یزد

اشتراک گذاری