اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/158095/27-تا-31-مرداد؛-زمان-ثبت-نام-در-بيست-و-سومين-دوره-آموزشی-مهدالرضا-علیه-السلام&text=27 تا 31 مرداد؛ زمان ثبت نام در بيست و سومين دوره آموزشی مهدالرضا علیه السلام

اشتراک گذاری