اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/167434/اطلاعیه-طرح-رایگان-مهدالرضا-علیه-السلام&text=اطلاعیه طرح رایگان مهدالرضا علیه السلام

اشتراک گذاری