اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/167435/اطلاعیه-طرح-مشارکتی-مهدالرضا-علیه-السلام&text=اطلاعیه طرح مشارکتی مهدالرضا علیه السلام

اشتراک گذاری