اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/201372/طرح-احیاء&text=طرح احیاء

اشتراک گذاری