اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/209807/بیست-و-دومین-کارگاه-شیوه‌های-تثبیت-محفوظات-ویژه-مخاطبین-طرح-حافظون-برگزار-شد&text=بیست و دومین کارگاه شیوه‌های تثبیت محفوظات ویژه مخاطبین طرح حافظون برگزار شد

اشتراک گذاری