اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://markazquran.razavi.ir/fa/210172/دوره-تربیت-مربی-طرح-مهدالرضاع-در-خرمشهر-برگزار-شد&text=دوره تربیت مربی طرح مهدالرضا(ع) در خرمشهر برگزار شد

اشتراک گذاری