اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/137026/رونمایی-از-اسناد-قیام-تاریخی-مسجد-گوهرشاد-در-هفدهمین-سه-شنبه-فرهنگی&text=رونمایی از اسناد قیام تاریخی مسجد گوهرشاد در هفدهمین سه شنبه فرهنگی

اشتراک گذاری