اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/137102/سه-شنبه-فرهنگی-15-معرفی-نفایس-گنجینه-رضوی&text=سه شنبه فرهنگی-15 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

اشتراک گذاری