اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/137218/مراسم-رونمایی-و-معرفی-اسناد-قیام-تاریخی-مسجد-گوهرشاد&text=مراسم رونمایی و معرفی اسناد قیام تاریخی مسجد گوهرشاد

اشتراک گذاری