اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/138257/نوزدهمین-سه-شنبه-فرهنگی-با-رونمایی-از-قدیمی‌ترین-نسخ-خطی-شیخ-شهاب‌الدین-سهروردی&text=نوزدهمین سه شنبه فرهنگی با رونمایی از قدیمی‌ترین نسخ خطی شیخ شهاب‌الدین سهروردی

اشتراک گذاری