اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/138325/مراسم-رونمايی-از-قديمی-ترين-نسخ-خطی-شیخ-شهاب‌الدین-سهروردی&text=مراسم رونمايی از قديمی ترين نسخ خطی شیخ شهاب‌الدین سهروردی

اشتراک گذاری