اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/138361/تولیت-آستان-مقدس-علوی-از-موزه-مرکزی-و-قرآن-حرم-رضوی-بازدید-کرد&text=تولیت آستان مقدس علوی از موزه مرکزی و قرآن حرم رضوی بازدید کرد

اشتراک گذاری