اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/167886/رونمایی-از-نسخ-خطی-زکریای-رازی-در-بیست-و-سومین-سه-شنبه-فرهنگی&text=رونمایی از نسخ خطی زکریای رازی در بیست و سومین سه شنبه فرهنگی

اشتراک گذاری