اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/168340/رونمایی-از-پرچم-قیام-عشایر-خوزستان-علیه-استعمار-انگلیس-در-جنگ-جهانی-اول&text=رونمایی از پرچم قیام عشایر خوزستان علیه استعمار انگلیس در جنگ جهانی اول

اشتراک گذاری