اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/168343/مراسم-رونمایی-از-پرچم-قیام-عشایر-خوزستان-علیه-استعمار-انگلیس&text=مراسم رونمایی از پرچم قیام عشایر خوزستان علیه استعمار انگلیس

اشتراک گذاری