اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/169013/مراسم-رونمایی-از-قدیمی-ترین-نسخه-خطی-کلیات-محتشم-کاشانی&text=مراسم رونمایی از قدیمی ترین نسخه خطی کلیات محتشم کاشانی

اشتراک گذاری