اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/169667/مراسم-رونمایی-از-کهن-‏ترین-نسخه-خطی-مثنوی-معنوی-موجود-در-گنجینه-رضوی&text=مراسم رونمایی از کهن ‏ترین نسخه خطی مثنوی معنوی موجود در گنجینه رضوی

اشتراک گذاری