اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/170111/اهدای-4-هزار-شیء-به-گنجینۀ-تمبر،-سکه-و-اسکناس-رضوی-تنها-در-6-ماه&text=اهدای 4 هزار شیء به گنجینۀ تمبر، سکه و اسکناس رضوی تنها در 6 ماه

اشتراک گذاری