اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/170160/حسن-یزدانی-مدال-های-قهرمانی-خود-را-به-موزه-آستان-قدس-رضوی-اهدا-کرد&text=حسن یزدانی مدال های قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

اشتراک گذاری