اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/201626/رونمایی-از-نسخه-قدیمی-«قاموس-کتاب-مقدس»-در-سی-و-نهمین-سه-شنبه-فرهنگی&text=رونمایی از نسخه قدیمی «قاموس کتاب مقدس» در سی و نهمین سه شنبه فرهنگی

اشتراک گذاری