اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/207487/رونمایی-از-نسخه-های-خطی-اهدایی-سردار-شهید-سپهبد-حاج-قاسم-سلیمانی-به-مقام-معظم-رهبری&text=رونمایی از نسخه های خطی اهدایی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مقام معظم رهبری

اشتراک گذاری