اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/208780/تمرینۀ-نقش-برجستۀ-سردار-شهید-سلیمانی-در-موزه-رضوی-رونمایی-شد&text=تمرینۀ نقش برجستۀ سردار شهید سلیمانی در موزه رضوی رونمایی شد

اشتراک گذاری