اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/208781/مراسم-رونمایی-و-معرفی-مجموعه-اسناد-انقلاب-اسلامی-در-خراسان-موجود-در-گنجینه-رضوی&text=مراسم رونمایی و معرفی مجموعه اسناد انقلاب اسلامی در خراسان موجود در گنجینه رضوی

اشتراک گذاری