اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57175/اسکناس-یک-تومانی-دوره-قاجار&text=اسکناس یک تومانی دوره قاجار

اشتراک گذاری