اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57176/اسكناس-‌1000-مارکی-آلمان-با-سورشارژ-250-تومان&text=اسكناس ‌1000 مارکی آلمان با سورشارژ 250 تومان

اشتراک گذاری