اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57178/نخستین-اسکناس-یکصد-هزار-ریالی-بانک-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ايران-با-مهر-نمونه&text=نخستین اسکناس یکصد هزار ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با مهر نمونه

اشتراک گذاری