اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57180/اسكناس-1000-ریالی-بانک-ملّی-ایران&text=اسكناس 1000 ریالی بانک ملّی ایران

اشتراک گذاری