اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57199/سری-تمبر-یادگار-جشن-هزار-ساله-ابن-سینا&text=سری تمبر یادگار جشن هزار ساله ابن سینا

اشتراک گذاری