اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57290/قالیچه-محرابی-درختی-سروی-طاووسی&text=قالیچه محرابی درختی (سروی طاووسی)

اشتراک گذاری