اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57318/ساعت-آفتابی-با-توپ-خورشیدی&text=ساعت آفتابی با توپ خورشیدی

اشتراک گذاری