اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57319/ساعت-آفتابی-با-شاخص-مثلثی&text=ساعت آفتابی با شاخص مثلثی

اشتراک گذاری