اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57350/سکه-الیمایی-کمناسکرس-اُرد-دوم&text=سکه الیمایی کمناسکرس اُرد دوم

اشتراک گذاری